ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ

ಆಹಾರ ದರ್ಜೆಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪರವಾನಗಿ

ISO 9001:2015

OHSAS18001:2007

BSCI